همخوان سرگرمی فال شخصیت شناسی

همخوان: سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار پزشکی «خُروپف کردن» پیامد قرارگیری کودکان در معرض دود سیگار

محققان عنوان می کنند کودکانی که در معرض دود سیگار والدین ارزش قرار می گیرند دو برابر زیاد در معرض خروپف کردن هستند. 

«خُروپف کردن» پیامد قرارگیری کودکان در معرض دود سیگار

«خُروپف کردن» پیامد قرارگیری کودکان در معرض دود سیگار

عبارات مهم : سیگار

محققان عنوان می کنند کودکانی که در معرض دود سیگار والدین ارزش قرار می گیرند دو برابر زیاد در معرض خروپف کردن هستند.

به گزارش مهر، طبق نتیجه های مطالعه دانشگاه ایالتی جورجیا، والدینی که در منزل در برابر کودکان ارزش سیگار می کشند، فرزندشان در معرض ریسک اوج خروپف کردن قرار دارد.

یافته ها نشان داد به ازای هر نخ سیگار دود شده است در منزل در روز، کودکان ۲ درصد زیاد در معرض خروپف کردن قرار می گیرند. کودکان دارای پدران سیگاری ۴۵ درصد زیاد دچار خروپف می شوند.

«خُروپف کردن» پیامد قرارگیری کودکان در معرض دود سیگار

حال آنکه مادران سیگاری، موجب زیاد کردن حدود ۹۰ درصدی این ریسک در فرزندشان می شوند.

«لوسی پوپووا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «برخی والدین فکر می کنند خروپف فرزندشان اتفاقی عادی هست. ولی خروپف کردن غالبا نخستین مرحله به سوی مبتلا شدن به آپنه خواب بوده و با فشارخون بالا، سکته و بیماری قلبی مرتبط است.»

محققان عنوان می کنند کودکانی که در معرض دود سیگار والدین ارزش قرار می گیرند دو برابر زیاد در معرض خروپف کردن هستند. 

آپنه خواب نوعی اختلال جدی خواب است که بواسطه توقف منظم در نفس کشیدن در حین خواب ایجاد می شود.

در این مطالعه داده های ۲۴ مطالعه موجود در این باره که مشمول بر حدود ۸۸ هزار کودک بود بررسی شد. تیم تحقیق دریافت هرچقدر فرزند ها کوچک تر باشند، آسیب پذیری ارزش در برابر مبتلا شدن به عادت خروپف کردن زیاد است.

محققان ترک سیگار را عالی ترین راه حفظ سلامت خود و فرزندان عنوان می کنند.

«خُروپف کردن» پیامد قرارگیری کودکان در معرض دود سیگار

واژه های کلیدی: سیگار | مطالعه | کودکان | مبتلا شدن | ترک سیگار | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz