همخوان سرگرمی فال شخصیت شناسی

همخوان: سرگرمی فال شخصیت شناسی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی متخلفان بی‎مجازات نمی‎مانند ، آخرین پرونده موسسات غیرمجاز

معاون اقتصادی مدیر جمهوری آخرین روند پیگیری به پرونده موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده سپرده گذاران این موسسات را تشریح کرد.

متخلفان بی‎مجازات نمی‎مانند ، آخرین پرونده موسسات غیرمجاز

آخرین پرونده موسسات غیرمجاز/متخلفان بی‎مجازات نمی‎مانند

عبارات مهم : مرکزی

معاون اقتصادی مدیر جمهوری آخرین روند پیگیری به پرونده موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده سپرده گذاران این موسسات را تشریح کرد.

بهگزارش تسنیم ؛ محمد نهاوندیان راجع به آخرین اوضاع ساماندهی موسسات غیرمجاز، گفت: خوشبختانه با تشکیل کمیته یکسان سران قوا مسئله تعداد بسیار زیادی از سپرده گذاران به خاص سپرده گذاران با ارقام کوچک تر و کمتر از 100 میلیون در بعضی از این موسسات و 200 میلیون در بعضی دیگر از این موسسات حل شد.

وی راجع به ابهام ایجاد شده است جهت بعضی از سپرده گذاران راجع به کسر شدن از اصل سپرده آنها گفت: بعضی از سپرده گذاران ابهامی داشتند که چون پیشتر قبلا برداشت سود از سپرده خود داشتند، میزان پرداختی به آنها کمتر از سپرده ارزش بوده هست؛ در حالی که محاسبات بانک مرکزی مبنای این عنوان بوده است.

متخلفان بی‎مجازات نمی‎مانند ، آخرین پرونده موسسات غیرمجاز

معاون مدیر جمهوری راجع به مبنای محاسبه بانک مرکزی توضیح داد که از وقت اعلام شدن نام موسسه غیرمجاز، سود سپرده این موسسات با قیمت 15 درصد محاسبه شده است است هرچند که گاهی این موسسات تا 30 درصد به بعضی از سپرده ها سود پرداخت می کرده اند.

نماینده مدیر جمهوری در کمیته یکسان سران قوا جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز، گفت: امروز سپرده های تا 100 میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است و حتی افرادی که بیش از 100 میلیون تومان نیز سپرده گذاری کرده بودند، به میزان 100 میلیون تومان از سپرده خود را دریافت کرده اند.

معاون اقتصادی مدیر جمهوری آخرین روند پیگیری به پرونده موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده سپرده گذاران این موسسات را تشریح کرد.

نهاوندیان گفت: بعضی دیگر از سپرده گذاران در طبقه بندی های عادی قرار نداشتند به عنوان نمونه کارمندان بعضی از این موسسات اعتباری حقوق خود را دریافت نکرده بودند و در واقع حقوق آنها در حساب سپرده ای جهت آنها واریز شده است بود؛ این افراد سپرده گذار نبودند ولی حقوق خود را طلب داشتند.

معاون اقتصادی مدیر جمهوری تصریح کرد: پیگیری به این گونه موارد، تا تعیین وظیفه سایر سپرده گذاران باقی مانده بود ولی راجع به آنها نیز تصمیم گیری کردیم و پرداختی به آنها مشابه سایر سپرده گذاران انجام شد.

نهاوندیان ادامه داد:از دیگر مواردی که در کمیته یکسان سران قوا راجع به آنها تصمیم گیری کردیم، سپرده گذارانی بودند که بعد از شنیدن اخبار مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز، سپرده های با ارقام بالای خود را به چندین سپرده با ارقام کوچک تبدیل کرده بودند؛ جهت تمامی موارد براساس پیشنهادات بانک مرکزی تصمیم گیری کردیم.

متخلفان بی‎مجازات نمی‎مانند ، آخرین پرونده موسسات غیرمجاز

متخلفان بی مجازات نمی مانند

معاون مدیر جمهوری در ادامه به ایبِنا گفت: مدیریت عالی نظام جهت پاسخ به دغدغه تعداد قابل توجهی از هم وطنان دستورات و اختیاراتی را به کمیته یکسان سران قوا تفویض کرده هست؛ با این حال مبالغی که به وسیله بانک مرکزی پرداخت شده است در واقع تنخواه گردان بوده و متکی به منابعی است که از این موسسات با تبدیل اموال تامین خواهد شد.

معاون اقتصادی مدیر جمهوری آخرین روند پیگیری به پرونده موسسات غیرمجاز و پرداخت سپرده سپرده گذاران این موسسات را تشریح کرد.

وی تاکید کرد توصیه اول اینکه کسانی که تخلف کرده اند حتما باید پاسخگوی تخلف خود باشند و با ورود بانک مرکزی یا دستگاه های حاکمیتی دیگر جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز اشتباه یا فریبی اگر صورت گرفته باشد، بدون پیگیری و بی مجازات نخواهد ماند.

معاون اقتصادی مدیر جمهوری ادامه داد: دوم اینکه منابعی که از محل منابع بانک مرکزی جهت برطرف مسئله مردم مورد استفاده قرار گرفته، حتما با میعان بخشیدن به اموال موسسات غیرمجاز به بانک مرکزی برخواهد گشت.

متخلفان بی‎مجازات نمی‎مانند ، آخرین پرونده موسسات غیرمجاز

وی تاکید کرد که کارها انجام شده است در زمینه استفاده از منابع بانک مرکزی جهت پرداخت سپرده سپرده گذاران موسسات غیرمجاز به نوعی مدیریت وقت و تامین مالی موقت بوده است و این منابع به خزانه بانک مرکزی بازخواهد گشت.

جزییات پرداخت سپرده گذاران بیش از 200 میلیون

نماینده مدیر جمهوری در کمیته سران قوا جهت حل مسئله موسسات غیرمجاز راجع به پرداخت سپرده سپرده گذاران بیش از 100 و 200 میلیون تومان، گفت: این عنوان فاز بعدی کار هست؛ هر اندازه از اموال این موسسات شناسایی شود، فروخته و به نقدینگی تبدیل خواهد شد.

نهاوندیان ادامه داد: سپرده های بیش از 100 و 200 میلیون تومان موسسات غیرمجاز از محل فروش اموال پرداخت خواهد شد؛ البته در این زمینه همکاری هیات های تسویه موسسات بسیار مهم است.

وی توضیح داد: در بعضی از موارد این موسسات اموال خود را مخفی کرده بودند و گاهی به نام افراد دیگر حتی ثبت شده است بود؛ با این حال با کمک سایر دستگاه ها و نهادها در حال شناسایی و فروش اموال موسسات غیرمجاز هستیم.

معاون اقتصادی مدیر جمهوری ابراز امیدواری کرد که فاز بعدی پرداخت به سپرده گذاران زیاد از 100 و 200 میلیون تومان با فروش اموال شناسایی و فروخته شده است انجام شود.

واژه های کلیدی: مرکزی | میلیون | غیرمجاز | 100 میلیون | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz